SHAREit 4.0.6.177

SHAREit 4.0.6.177

LENOVO – 6,3MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 8 phiếu
SHAREit cho phép bạn gửi nội dung bao gồm tập tin, hình ảnh, video và tài liệu, nhanh độ cực nhanh.

Gửi tập tin trong vài giây, từ 1mb đến 100gb.

SHAREit hoạt động trên tất cả các cửa sổ, Android và Apple.

Tổng quan

SHAREit là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi LENOVO.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.074 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SHAREit là 4.0.6.177, phát hành vào ngày 26/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.6.177, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

SHAREit đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 6,3MB.

Người sử dụng của SHAREit đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SHAREit!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 8.074 UpdateStar có SHAREit cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản